Articole interzise

Noi suntem aici pentru a vă ajuta, dar în cele din urmă dumneavoastră sunteți răspunzători ca vânzarea sau cumpărarea unor articole prin platforma noastră să fie permisă și neîngrădită de vreo prevedere legală. Pentru a cunoaște dacă articolul dumneavoastră se află sau nu între obiectele interzise accesați Politica de Listare.

Pentru a vă furniza mai multe detalii, am anexat aici o lista cu articolele interzise de lege. Va atragem atenția că lista nu este completă și că se actualizeaza din timp în timp.

Articolele listate mai jos nu pot face obiectul licitației noastre:

1. orice articol care este interzis sau strict reglementat de lege. Aceste articole includ, fără a se limita la: arme de foc, muniție, artilerie; artificii sau dispozitive pirotehnice; otrăvuri, narcotice, steroizi sau alte substanțe aflate sub control; medicamente pentru uz uman, cu sau fara prescriptie medicala; articole radioactive; flori de mină.

2. articole care pot fi deținute numai de Guvern;

3. ființe omenesti sau părți ale corpului uman;

4. bunuri furate sau provenite din infractiuni;

5. bani și ștampile false;

6. acțiuni, obligațiuni, alte valori mobiliare cât și hârtii de valoare;

7. valută (cu excepția celor numismatice);

8. echipament electronic și alte dispozitive tehnice speciale a căror vânzare sau posesie este ilegală ori se afla sub reglementari severe;

9. documente guvernamentale de identificare oficială sau alte permise;

10. orice altfel de articol care incalcă legea sau morala.

11. Articole potențial ilegale care pot încălca drepturi de autor, drepturi conferite de mărci comerciale sau alte drepturi de proprietate intelectuală.
Acestea pot fi prohibite în anumite condiții:

– drepturi de autor, mărci comerciale, licențe, brevete sau alte drepturi exclusive;

– jocuri pe computer;

– drepturi de proprietate intelectuală sau orice alt produs protejat de asemenea drepturi;

– software pentru PC-uri.

12. comercializarea/punerea în vânzare a codurilor de alimentare prin SMS pentru conturile deținute în cadrul Okazii.ro. Acestea au caracter unic și personal fiind netransmisibile.

13. orice drog, inclusiv drogurile de risc sau drogurile de mare risc, plante, substanțe, preparate stupefiante sau psihotrope a căror cultivare, producere, fabricare, experimentare, extragere, prepaaflayrare, transformare, oferire, punere în vânzare, vânzare, distribuire, livrare cu orice titlu, trimitere, transport, procurare, cumpărare, deținere ori alte operațiuni privind circulația sunt interzise prin lege sau sunt supuse unor reglementări speciale.

14. credit pentru reîncărcarea cartelelor de telefonie mobilă

Comercializarea de porci vii, carne de porc şi / sau produse din carne de porc este permisă doar cu deținerea autorizațiilor prevăzute de lege, inclusiv în domeniul sanitar-veterinar. Utilizatorii care publică anunţuri de vânzare a produselor menţionate mai sus se obligă să respecte legislaţia aplicabilă în domeniu, inclusiv în privinţa activităţilor conexe de depozitare şi transport. Încălcarea de către utilizatori a acestei obligații este sancționată conform legii şi va da dreptul Organizatorului să înlăture anunţurile publicate de utilizatorii respectivi.

Acordați atenție articolelor promoționale ce nu pot fi vândute înainte de lansarea oficială către public. Prin lansarea către public înțelegem distribuția comercială autorizată a acestor produse. Nu aveți voie sa vindeți produse contrafăcute și produse “pirat”.

Mențiuni legale privind articole purtătoare de drepturi de autor:
Utilizarea acestui site presupune acceptarea de către toți utilizatorii site-ului a obligației de a nu aduce nicio atingere în niciun mod drepturilor de autor ale unor terțe persoane, prevăzute de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.
În consecință, utilizarea acestui site presupune acceptarea de către toți utilizatorii site-ului a obligației de a nu posta pe site anunțuri privind vânzarea oricăror bunuri obținute prin reproducerea integrală sau parțială, directă ori indirectă, temporară sau permanentă, prin orice mijloace și sub orice formă a operei, ori privind distribuirea operei care face obiectul dreptului de autor.
De asemenea, utilizarea acestui site presupune că toți utilizatorii site-ului declară expres că anunțurile postate pe site nu aduc nicio atingere în niciun mod drepturilor de autor ale unor terțe persoane, iar administratorul site-ului nu are nicio responsabilitate pentru încălcarea în orice mod a acestor drepturi de către utilizatorii site-ului.

Potrivit art. 139 ind. 6 alin. (6) din Legea nr. 285/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996, “închirierea de mărfuri pirat sau dispozitive pirat de control al accesului, precum și oferirea spre vânzare sau închiriere a acestora prin anunțuri publice ori prin mijloace electronice de comunicare constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă de la 5.000 RON la 30.000 RON.”
Încălcarea în orice mod a obligațiilor mai sus menționate de către oricare dintre utilizatorii site-ului atrage de îndată dreptul administratorului site-ului de a restricționa accesul respectivilor utilizatori pe site, precum și obligația respectivilor utilizatori de a înceta de îndată utilizarea în orice mod a site-ului.
Articolele îndoielnice pot fi listate în anumite condiții legale: ex. Licențe, permise etc.
Dacă puneți în vânzare un articol noi înțelegem că sunteți autorizați să îl vindeți. Deci dumneavoastră sunteți în ultimă instanță responsabili să vă asigurați că aveți toate acreditările necesare.

Operatorii economici care comercializează tutun (inclusiv, dar fără a se limita la ţigarete, ţigări şi ţigări de foi, tutun de fumat, tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete) răspund pentru provenienţa nelegală a produselor deţinute.

Este interzisă:

(a) comercializarea de tutun şi / sau produse din tutun de persoane neautorizate potrivit legii;

(b) comercializarea de tutun şi / sau produse din tutun care nu îndeplinesc cerinţele prevăzute de lege pentru comercializarea acestora (cum ar fi, dar fără a se limita la lipsa avertismentelor de sănătate, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false etc);

(c) comercializarea de tutun brut sau parţial prelucrat.

Administratorul site-ului okazii.ro are dreptul de a suspenda imediat și fără nicio notificare prealabilă contul oricărui utilizator care încalcă prevederile de mai sus, ale Acordului de utilizare a site-ului okazii.ro sau legislaţia incidentă. În eventualitatea suspendării contului utilizatorului potrivit prezentei prevederi, acesta nu are dreptul la restituirea sumelor achitate pentru listarea anunţurilor. Utilizatorul înţelege şi acceptă că rambursarea de către administratorul site-ului okazii.ro a acestor sume, indiferent de motivul invocat sau de cuantumul lor, nu este posibilă.

Politica privind încălcarea regulilor

În cazul în care: (a) Dvs. încălcați Termenii si Condițiile noastre, Acordul de Utilizare.
Emitem un avertisment daca sunteți la prima încălcare a regulamentului
Vă suspendăm temporar pentru 7 de zile dacă sunteți la a doua încălcare a regulamentului
Vă anulam calitatea de membru și vă refuzăm serviciile noastre dacă ați încălcat regulamentele de trei ori

În cazul în care calificativul Dvs. este mai mic sau egal cu -3 (minus trei) vă putem suspenda temporar sau vă putem anula calitatea de membru.

În afara celor precedente, putem să vă suspendăm sau anulăm calitatea de membru dacă ați încălcat Termenii și Condițiile, Acordul de Utilizare sau orice alte documente încorporate prin referințe.

Noi vă putem suspenda temporar sau anula calitatea de membru după ce am analizat toate comentariile sau obiecțiile Dvs.

Acest document este încorporat prin referința în Acordul de Utilizare.
Putem amenda aceasta politică oricând prin afișarea termenilor respectivi pe site-ul nostru.

Informatiile au fost utile?
DaNu